top of page

Ticari işlerde sözleşmelerin önemi, hukuki desteğin avantajları ve Covid-19 sürecinin sözleşmelere etkisini konuştuk

Türkiye’de hukuk bilincini, hukuk öğretiminin sıkıntılarını ve “önleyici hukuk” u konuştuk.

23.01.2013 tarihli, Türk Borçlar Kanunu'nda yenilikler değişiklikler konulu yayın

bottom of page